Uni-Global Cross Asset Navigator SA-USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 1116,17 USD 9,65 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,65%
  i år
 • -0,46%
  1 vecka
 • 3,49%
  1 mån
 • 6,54%
  3 mån
 • 11,94 %
  6 mån
 • 19,25%
  1 år
 • 1,61%
  3 år
 • 18,66%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

The sub-fund invests in a diversified mix of asset classes at a global level without being restricted to any particular sector, currency or market, while seeking to control the overall portfolio's exposure to market risk, in order to deliver a positive absolute return over a rolling three-year period by targeting an average annual return of 5% gross of fees, above cash (USD Libor 1 month) over the same rolling three-year period. The sub-fund is actively managed without any reference to a benchmark.

Fondens startår: 2014-12-15 Fondens Bolag: Unigestion FondStorlek: 58,70 milj USD