PLUS Småbolag Sverige Index
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige, Små-/medelstora bolag 201,95 SEK 8,18 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,18%
  i år
 • -2,43%
  1 vecka
 • -3,48%
  1 mån
 • 5,72%
  3 mån
 • 9,20 %
  6 mån
 • 19,00%
  1 år
 • -0,94%
  3 år
 • 62,03%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktieindexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för småbolag. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet Carnegie Small Cap Return Index, som innehåller cirka 200 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.

Fondens startår: 2017-09-27 Fondens Bolag: FCG Fonder AB FondStorlek: 1276,39 milj SEK