Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Tillväxtbolag 75,32 EUR 10,54 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 10,54%
  i år
 • -3,71%
  1 vecka
 • -5,96%
  1 mån
 • -5,64%
  3 mån
 • 0,73 %
  6 mån
 • 21,25%
  1 år
 • 12,96%
  3 år
 • 41,96%
  5 år
 • 190,19 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter långsiktig värdestegring från huvudsakligen en aktivt förvaltad portfölj med företag som har säte eller huvudsaklig verksamhet i Europa. Fonden kommer typiskt att ha tonvikt på mellanstora företag med en kapitalbildning på marknaden på mellan 1 och 10 miljarder Euro.

Fondens startår: 2001-01-15 Fondens Bolag: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) FondStorlek: 2961,65 milj EUR