Logga in   |  Bli kund
Nordic Equities Global Stars
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 1173,26 SEK -4,40 % 5 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,40%
  i år
 • 0,91%
  1 vecka
 • 2,25%
  1 mån
 • 5,98%
  3 mån
 • -9,59 %
  6 mån
 • 5,39%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

NE Global Stars är en aktiefond med inriktning mot den internationella marknaden. Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper (t.ex. aktier), penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. I normalfallet är mer än 90 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Fondens strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda. Utvärdering sker löpande varefter innehaven ökas, minskas eller ersätts. Vi ser på varje aktie individuellt, så kallad stockpicking, vilket innebär att vi ej är avhängiga av branschviktning.

Fondens startår: 2018-04-23 Fondens Bolag: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB FondStorlek: milj
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Globalfonder