Swedbank Robur Global Impact A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 156,81 SEK 10,17 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,17%
  i år
 • 3,04%
  1 vecka
 • 7,75%
  1 mån
 • 10,66%
  3 mån
 • 11,43 %
  6 mån
 • 19,79%
  1 år
 • 35,48%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive tillväxtmarknader vilka genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Fondens investeringsstrategi, där hållbarhet är en avgörande del, är systematisk och bolag med egenskaper som förväntas bidra positivt till fondens långsiktiga avkastning väljs ut. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Fondens startår: 2018-05-29 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 3223,45 milj SEK