UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 2338,22 USD 11,33 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,33%
  i år
 • 6,31%
  1 vecka
 • 13,83%
  1 mån
 • 10,01%
  3 mån
 • 14,98 %
  6 mån
 • 22,35%
  1 år
 • 64,20%
  3 år
 • 197,62%
  5 år
 • 339,84 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i stora företag i Hongkong. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.

Fondens startår: 1996-11-15 Fondens Bolag: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. FondStorlek: 12918,06 milj USD
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder