Augmented Reality Fund A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Teknologi 213,95 SEK 12,66 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,66%
  i år
 • 2,10%
  1 vecka
 • 4,25%
  1 mån
 • 8,44%
  3 mån
 • 14,66 %
  6 mån
 • 11,66%
  1 år
 • 11,66%
  3 år
 • 108,16%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fondens medel ska huvudsakligen placeras i sådana värdepapper utgivna av bolag med verksamhet inom Augmented reality (”AR”), Virtual Reality (”VR”) eller Mixed Reality (”MR”), så som exempelvis produkter, tjänster, mjukvara, hårdvara eller plattformar som är baserade på, utgör ett led i eller möjliggör användandet av AR, VR eller MR-teknologi. Att Fonden är aktivt förvaltad innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på Bolagets analyser.

Fondens startår: 2018-09-14 Fondens Bolag: AIFM Capital AB FondStorlek: 87,59 milj SEK