Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Selection 25
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 105,55 SEK -0,03 % 3 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,03%
  i år
 • -0,63%
  1 vecka
 • 0,76%
  1 mån
 • 1,36%
  3 mån
 • 4,42 %
  6 mån
 • 1,00%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 0-50 % kan placeras på aktiemarknaden, 30-100 % på räntemarknaden och 0-40 % i alternativa investeringar. Fonden får placera 100 % av tillgångarna i fonder, varav upp till 75 % kan placeras i Swedbank Roburfonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 2018-11-22 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 6237,97 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder