Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Selection 75
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 108,62 SEK 14,39 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,39%
  i år
 • 0,21%
  1 vecka
 • 0,48%
  1 mån
 • 2,04%
  3 mån
 • 8,62 %
  6 mån
 • -
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 50-100 % kan placeras på aktiemarknaden, 0-50 % på räntemarknaden och 0-40 % i alternativa investeringar. Fonden får placera 100 % av tillgångarna i fonder, varav upp till 75 % kan placeras i Swedbank Roburfonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 2018-11-22 Fondens Bolag: Swedbank Robur FondStorlek: 6070,27 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder