UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Högrisk 223,75 EUR 12,33 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,33%
  i år
 • 0,44%
  1 vecka
 • -0,20%
  1 mån
 • -1,16%
  3 mån
 • 3,41 %
  6 mån
 • 14,33%
  1 år
 • 14,73%
  3 år
 • 24,77%
  5 år
 • 67,61 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer vars emittenter har lägre rating och som är utställda i EUR (industriobligationer). Löptiden för investeringarna i fondportföljen förvaltas aktivt (se uppgifter om återstående löptid). Särskild uppmärksamhet fästs vid diversifiering med avseende på olika kredit-rating. Investeringsmålet är att uppnå högre avkastning än för euro-obligationer av hög kvalitet. Fonden lämpar sig för investerare som letar efter en brett diversifierad portfölj med industriobligationer utställda i EUR och som är beredda att acceptera större kurssvängningar än för obligationer med högre kvalitet.

Fondens startår: 1998-05-15 Fondens Bolag: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. FondStorlek: 1357,86 milj EUR