Swedbank Robur USA A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 110,67 SEK 15,90 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 15,90%
  i år
 • -1,20%
  1 vecka
 • -2,42%
  1 mån
 • -1,84%
  3 mån
 • 12,65 %
  6 mån
 • 7,83%
  1 år
 • 36,75%
  3 år
 • 79,66%
  5 år
 • 329,79 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett relativt koncentrerat urval av stora och små bolag i olika branscher i USA och där upp till 10 procent kan placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Urvalsprocessen sker på bolagsnivå där flera kvalitetsmått vägs in i analysen. Fokus läggs på bolagets affärsmodell men också på långsiktiga strukturella trender och teman såsom digitalisering och demografi. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill följa med i strukturella teman och trender på den nordamerikanska marknaden.

Fondens startår: 1994-04-18 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 14925,19 milj SEK