Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan 20,81 USD 16,69 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,69%
  i år
 • -0,11%
  1 vecka
 • 1,61%
  1 mån
 • -4,18%
  3 mån
 • 1,97 %
  6 mån
 • 13,93%
  1 år
 • 17,24%
  3 år
 • 48,41%
  5 år
 • 160,28 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Investeringsmålet för Japanese Equity Fund är att uppnå en långsiktig ökning av kapitalet genom att investera i bolag inom olika sektorer i Japan, vilket ger placerarna en diversifiering över stora och små bolag. Fonden är viktad mot stora marknadsnoterade bolag, men Fonden kan även investera i mindre bolag där ett visst värde har identifierats.

Fondens startår: 1985-07-31 Fondens Bolag: Janus Henderson Investors FondStorlek: 4967,09 milj JPY