Swedbank Robur Technology A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Teknologi 941,11 SEK 46,65 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 46,65%
  i år
 • 1,02%
  1 vecka
 • 3,54%
  1 mån
 • -2,27%
  3 mån
 • 5,22 %
  6 mån
 • 35,84%
  1 år
 • 68,08%
  3 år
 • 208,04%
  5 år
 • 742,01 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Fondens startår: 1983-09-01 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 117734,86 milj SEK