Captor Iris Bond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Sverige, Obligationer - Övriga 236,13 SEK -19,90 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -19,90%
  i år
 • 2,36%
  1 vecka
 • -4,65%
  1 mån
 • -10,86%
  3 mån
 • -20,48 %
  6 mån
 • -21,03%
  1 år
 • -21,32%
  3 år
 • -12,92%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor som använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med en löptid på mellan 10 och 15 år. Fonden kan placera i obligationer, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut och i derivatinstrument.

Fondens startår: 2019-06-19 Fondens Bolag: Captor Fund Management AB FondStorlek: 2941,61 milj SEK