Skandia Världen Sverige
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 167,36 SEK 14,18 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,18%
  i år
 • -0,61%
  1 vecka
 • 3,06%
  1 mån
 • 7,60%
  3 mån
 • 14,63 %
  6 mån
 • 20,50%
  1 år
 • 21,70%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Skandia Världen Sverige är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i utländska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.

Fondens startår: 2020-07-09 Fondens Bolag: Skandia Fonder AB FondStorlek: 9477,62 milj SEK