eSports Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Teknologi 63,00 SEK 8,15 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,15%
  i år
 • -0,77%
  1 vecka
 • 2,41%
  1 mån
 • -8,08%
  3 mån
 • -4,33 %
  6 mån
 • 4,03%
  1 år
 • -37,13%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondens startår: 2020-10-16 Fondens Bolag: AIFM Capital AB FondStorlek: 16,03 milj SEK