Swedbank Robur Access Mix A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 320,36 SEK 1,69 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,69%
  i år
 • 0,46%
  1 vecka
 • -1,90%
  1 mån
 • 1,91%
  3 mån
 • 8,45 %
  6 mån
 • -4,97%
  1 år
 • 25,82%
  3 år
 • 21,94%
  5 år
 • 69,99 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Fondens startår: 1988-11-14 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 10710,46 milj SEK