Swedbank Robur Access Mix A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 322,46 SEK 2,36 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 2,36%
  i år
 • -0,04%
  1 vecka
 • -0,55%
  1 mån
 • -2,27%
  3 mån
 • 0,26 %
  6 mån
 • 10,32%
  1 år
 • 3,32%
  3 år
 • 15,37%
  5 år
 • 63,05 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.

Fondens startår: 1988-11-14 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 10324,62 milj SEK