Consensus Lighthouse Asset A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 99,36 SEK -7,42 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -7,42%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -4,57%
  1 mån
 • -5,98%
  3 mån
 • -9,67 %
  6 mån
 • -11,18%
  1 år
 • -6,57%
  3 år
 • -5,14%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar. Fondens allokering till tillgångsslaget aktier kan variera mellan 0 – 60 %, räntor mellan 0 % – 100 % och alternativa placeringar 0 % - 50 %.

Fondens startår: 2016-07-01 Fondens Bolag: Consensus Asset Management AB FondStorlek: 278,88 milj SEK