Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Sverigefonder 217,87 SEK -4,52 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,52%
  i år
 • -4,43%
  1 vecka
 • -1,61%
  1 mån
 • 13,84%
  3 mån
 • 18,02 %
  6 mån
 • 34,98%
  1 år
 • 84,03%
  3 år
 • 148,03%
  5 år
 • 401,34 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Småbolagsfond Sverige A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Sverige men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i övriga Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst en procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på www.swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 1995-11-13 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 26455,56 milj SEK