Captor Aster Global Credit A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Övriga 247,22 SEK 4,24 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,24%
  i år
 • 1,47%
  1 vecka
 • -0,18%
  1 mån
 • 3,76%
  3 mån
 • -0,35 %
  6 mån
 • 0,06%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

"Fonden är en global företagsobligationsfond. Obligationerna ska ha god kreditkvalitet (investment grade) samt genomsnittlig räntebindningstid på mellan 7 och 15 år. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer alternativt säkerställda bostadsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i syfte att skapa motsvarande exponering."

Fondens startår: 2021-04-08 Fondens Bolag: Captor Fund Management AB FondStorlek: 956,19 milj SEK