Swedbank Robur Globalfond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Tillväxtbolag 204,48 SEK 23,28 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 23,28%
  i år
 • -1,26%
  1 vecka
 • 1,34%
  1 mån
 • 6,46%
  3 mån
 • 17,50 %
  6 mån
 • 26,90%
  1 år
 • 64,37%
  3 år
 • 192,95%
  5 år
 • 439,53 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Globalfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt. Fonden söker både tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt värdebolag som är lågt värderade. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt. Fonden passar dig som söker värdetillväxt genom placeringar på globala aktiemarknader.

Fondens startår: 1994-01-03 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 134911,21 milj SEK