Logga in   |  Bli kund
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 324,94 SEK 28,35 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 28,35%
  i år
 • -1,24%
  1 vecka
 • 2,52%
  1 mån
 • 13,02%
  3 mån
 • 26,15 %
  6 mån
 • 21,62%
  1 år
 • 71,01%
  3 år
 • 144,70%
  5 år
 • 464,63 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 8,7 procent i april - köpte Catena, Lifco och Paradox  

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 8,7 procent i april - köpte Catena, Lifco och Paradox

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 8,7 procent i april vilket medför att fonden är upp 26,8 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsatte utvecklas positivt i april. De svenska småbolagen hade dock en sämre utveckling än börsen som helhet. Fonden slog dock sitt jämförelseindex.

  Största positiva bidragsgivare till fondens utveckling var innehaven i Beijer Ref, AddTech och Dometic. Innehav som utvecklades svagt var Sagax, Hemfosa och HiQ.

  Största köpen under månaden var Catena, Lifco samt Paradox Interactive. Största försäljningarna gjordes i Bure Equity, Beijer Ref och Hexpol.

  "Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer ge bättre utveckling över tid", skriver förvaltaren Per Trygg i en kommentar.
  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden OMXS30, Sweco och Nibe med portföljvikterna 5,8 respektive 4,6 procent.



  Taggar:

 • Vinnarfonderna på Addtechs rapportrusning, flera förvaltare positiva till kvartalsrapporten  

  Vinnarfonderna på Addtechs rapportrusning, flera förvaltare positiva till kvartalsrapporten

  Addtech har efter nästan fem timmars börshandel stigit över tio procent på sin kvartalsrapport. Aktien är ett större innehav i många aktivt förvaltade fonder som gynnas av kursuppgången.

  Addtechs omsättning i det fjärde kvartalet (brutet räkenskapsår) uppgick till 2 864 miljoner kronor (2 121), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 530. Rörelseresultatet blev 260 miljoner kronor (184), väntat rörelseresultat var 220. I rapportens vd-ord skrev bolagschefen Niklas Stenberg att efterfrågan håller i sig inom de flesta av företagets kundsegment.

  I toppen i fondägarlistan, sorterat efter innehavets vikt i portföljen samt tillgänglighet för svenska småsparare, återfinns SEB Micro Cap. Detta enligt analystjänsten Morningstar. Addtech var det näst största innehavet i den SEB-fonden vid utgången av mars, och det är även ett större innehav i SEB Sverigefond Småbolag samt SEB Nordic Small Cap.

  Därefter i listan kommer Cliens Småbolag som förvaltas av Carl Sundblad. Fonden ökade innehavet något under mars och vid slutet av den månaden stod innehavet för 4,1 procent av portföljen.

  "Det fina resultatet är av bra kvalitet då alla affärsområden ökar resultatet kraftigt och alla affärsområden består ju underliggande av ett stort antal bolag så det tyder på att bolagen just nu har en stark medvind", uppger Sundblad i en kommentar till rapporten.

  Addtech är även en omtyckt aktie hos Enter Fonder. Aktien är ett större innehav i Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Preserve och Enter Småbolagsfond.

  Aktieförvaltaren Jon Hyltner på Enter Fonder ser också positivt på morgonens kvartalsrapport.

  "Det var en bra tillväxt inom samtliga affärsområden. Hela 22 procent organisk tillväxt på gruppen och 40 procent högre EBITA jämfört med förra året är imponerande. Även om Addtech säger att marknadsefterfrågan har varit stark är det uppenbart att bolaget tagit marknadsandelar under kvartalet, vilket är positivt", uppger Hyltner i en kommentar.

  Hedgefonden Origo Quest 1 har även stor exponering mot Addtech, och Stefan Roos som ingår i förvaltarteamet berättar att man ökade i innehavet under februari och att Addtechs vikt i portföljen lyder 3,5 procent.

  I likhet med Sundblad och Hyltner ser även Roos flera ljuspunkter i Addtechs senaste kvartalsrapport.

  "Blickar vi framåt så lär industrikonjunkturen mattas en del, men mycket talar ändå för att Addtech över en cykel kan leverera på sitt 15-procentiga tillväxtmål. Det är intressant att man precis signat upp nya krediter som dubblar kassapositionen", förklarar Roos och fortsätter:

  "Vi räknar med att förvärvstakten kommer vara fortsatt hög under 2019/2020, och att andelen utanför Norden kommer växa till över 30 procent om något år".

  Andra fonder med större innehav i teknikhandelsbolaget är Lannebo Småbolag, Evli Småbolag, Cliens Sverige, Skandia Småbolag Sverige, Odin Sverige, Odin Norden, Fidelity Nordic, Danske Invest Sverige Småbolag, Skandia Sverige och Skandia Småbolag Sverige. Portföljvikterna varierade i dessa fall mellan 3,8 till 2,4 procent i samband med den senaste innehavsrapporteringen för Morningstar.

  Dagens kursuppgång medför att aktien är upp drygt 59 procent sedan årsskiftet.



  Taggar:
  #industrials  

 • SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 1,9 procent i mars, köpt aktier i Loomis, Lifco och Bonava  

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 1,9 procent i mars, köpt aktier i Loomis, Lifco och Bonava

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 1,9 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 16,6 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period 14,3 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsatte utvecklas positivt i mars, medan de svenska småbolagen hade en något starkare utveckling.

  För fondens del var de största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling innehaven i Sagax, Bure Equity och Stillfront.

  På minussidan märktes istället Lagercrantz, Dometic och Loomis.

  Det gjordes flera portföljförändringar under månaden.

  De största aktieköpen under perioden gjordes i Loomis, Lifco och Bonava, medan de största aktieförsäljningarna gjordes i Catena, Bure Equity och Addlife.

  Förvaltarteamet upprepar att man tror marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet. Detta samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition.

  Hittills i år har det största positiva bidraget relativt jämförelseindex kommit från allokeringen inom kommunikationstjänster, medan aktievalen inom material har gått svagare i relativa termer.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Nibe, Sweco och Sagax med portföljvikterna 5,1, 4,6 respektive 4,4 procent.



  Taggar:



 • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera främst i små bolag i Sverige som vid placeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fondens aktieinnehav är koncentrerat till mindre småbolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde motsvarande som högst 0,5 procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fonden har möjlighet att investera upp till tio procent av fondens värde i bolag från övriga nordiska länder. Vi lägger stor vikt vid den fundamentala analysen och att träffa bolagen vi investerar i såväl före investeringen som under tiden vi har en investering. Vi undviker oprövade affärsmodeller och försöker identifiera högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner som vi bedömer har en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fonden har i normalfallet en högre marknadsrisk än jämförelseindex och förväntas utvecklas starkare vid en uppåtgående aktiemarknad och svagare vid en nedåtgående aktiemarknad. Vi jämför fondens utveckling med Carnegie Small Cap Net Return Index, ett återinvesterande index som innehåller svenska småbolagsaktier.

Fondens startår: 1995-01-01 Fondens Bolag: SEB FondStorlek: 7965,84 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder