Lannebo Räntefond Kort
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Sverige, Obligationer - Företag 127,62 SEK 3,54 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,54%
  i år
 • 0,11%
  1 vecka
 • 0,43%
  1 mån
 • 1,46%
  3 mån
 • 3,14 %
  6 mån
 • 6,03%
  1 år
 • 8,93%
  3 år
 • 10,63%
  5 år
 • 13,23 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Fonden investerar främst i företagsobligationer och certifikat men får även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument. Genomgående för alla investeringar är att de sker i värdepapper med hög kreditvärdighet och kort löptid (0-2 år). Fonden riktar sig till dig som vill ha en stabil avkastning med mycket låg risk. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige. Fonden förvaltas inom Lannebo som är ett fristående och helt oberoende fondbolag där fokus ligger på riskmedvetenhet och långsiktighet.

Fondens startår: 2001-11-12 Fondens Bolag: Lannebo Fonder FondStorlek: 5933,78 milj SEK