Länsförsäkringar Sverige Vision A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 2625,32 SEK 10,99 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,99%
  i år
 • 2,99%
  1 vecka
 • 8,43%
  1 mån
 • 16,26%
  3 mån
 • 11,65 %
  6 mån
 • 1,80%
  1 år
 • 42,09%
  3 år
 • 72,20%
  5 år
 • 225,46 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag inom olika branscher i Sverige. Fondens mål är att överträffa genomsnittet av värdeutvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

Fondens startår: 1990-12-10 Fondens Bolag: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB FondStorlek: 13685,75 milj SEK