Logga in   |  Bli kund
BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 66,30 USD -2,67 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,67%
  i år
 • 1,29%
  1 vecka
 • 1,66%
  1 mån
 • 7,46%
  3 mån
 • -4,75 %
  6 mån
 • 7,04%
  1 år
 • 51,08%
  3 år
 • 65,62%
  5 år
 • 182,68 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar ur ett globalt perspektiv i små till medelstora företag med tillväxtkaraktär, där tyngdpunkten ligger i Nordamerika. Fonden försöker fi nna globala möjligheter i tillväxtföretag genom att välja ut de mest intressanta företagen oberoende var i världen de befi nner sig samt genom att identifi era konjunkturcykliska förändringar. Normalt har fonden 125 till 175 stycken innehav. Valutasäkring tillämpas när så anses vara lämpligt.

Fondens startår: 1996-02-29 Fondens Bolag: BlackRock (Luxembourg) SA FondStorlek: 432,04 milj USD
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Globalfonder