Franklin High Yield A(acc)USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, USA, Obligationer - Högrisk 21,02 USD 7,94 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 7,94%
  i år
 • 0,41%
  1 vecka
 • -3,04%
  1 mån
 • -4,42%
  3 mån
 • 0,67 %
  6 mån
 • 7,63%
  1 år
 • 24,46%
  3 år
 • 34,87%
  5 år
 • 99,44 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i en portfölj bestående av räntebärande värdepapper med fast ränta utgivna både i USD och andra valutor.

Fondens startår: 2001-07-02 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 899,68 milj USD