Nordea Småbolagsfond Norden
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Små-/medelstora bolag 210,36 SEK -24,25 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -24,25%
  i år
 • -4,22%
  1 vecka
 • -12,34%
  1 mån
 • -4,97%
  3 mån
 • -16,40 %
  6 mån
 • -18,96%
  1 år
 • 48,62%
  3 år
 • 71,70%
  5 år
 • 321,46 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag på de nordiska aktiemarknaderna. Med små och medelstora företag menas företag med ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av de nordiska aktiemarknadernas sammanlagda marknadsvärde. Aktierna väljs ut med stor omsorg och möten med företagen är en viktig del av förvaltningsteamets analysarbete. Aktieurvalet bygger på fundamental analys och syftar inte till att uppnå en viss sammansättning mellan olika sektorer eller länder. Förvaltaren söker efter företag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och en god ekonomi. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Fondens startår: 1998-06-04 Fondens Bolag: Nordea Funds Ab FondStorlek: 2506,64 milj EUR