SKAGEN Global A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Tillväxtbolag 3108,58 NOK 7,12 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • 7,12%
  i år
 • -5,03%
  1 vecka
 • -8,87%
  1 mån
 • -7,82%
  3 mån
 • 2,93 %
  6 mån
 • 11,18%
  1 år
 • 36,43%
  3 år
 • 63,05%
  5 år
 • 183,40 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

SKAGEN Global har en global placeringsinriktning. Fondens strävan är att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.

Fondens startår: 1997-08-07 Fondens Bolag: SKAGEN Fonder FondStorlek: 36960,00 milj NOK