Templeton Global Balanced A(acc)USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 32,08 USD 2,83 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,83%
  i år
 • 1,05%
  1 vecka
 • 3,29%
  1 mån
 • -0,10%
  3 mån
 • -1,89 %
  6 mån
 • 3,77%
  1 år
 • 13,14%
  3 år
 • 28,52%
  5 år
 • 113,14 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier och företagsobligationer, samt i mindre utsträckning även statsobligationer, över hela världen. Fonden investerar i värdepapper noterade antingen i USD eller någon annan valuta.

Fondens startår: 2001-05-14 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 428,39 milj USD