Logga in   |  Bli kund
Atlant Fonder Atlant Edge
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 4862,97 SEK -1,29 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -1,29%
  i år
 • 0,60%
  1 vecka
 • -1,10%
  1 mån
 • -0,86%
  3 mån
 • -7,01 %
  6 mån
 • -7,25%
  1 år
 • 15,81%
  3 år
 • -4,36%
  5 år
 • 186,39 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • God utveckling för Atlant-fonderna i april, marknaden anses nu ha sprungit för långt  

  God utveckling för Atlant-fonderna i april, marknaden anses nu ha sprungit för långt

  Samtliga Atlant-fonder utom Protect utvecklades positivt i april, vilket medförde att fondbolagets hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade en relativt stark period.

  Fondbolagets förvaltningsteam med Anders Kullberg i spetsen skriver i en kommentar att trots att merparten av de tunga rapporterna kom in bättre än väntat, är det deras bedömning att marknaden nu har sprungit för långt.

  "Det är inte uppgången i sig som är problemet, utan att värderingarna nu har farit i väg på ett sådant sätt att vinstmultiplarna befinner sig på nivåer där de normalt enbart ska befinna sig när marknaden förväntar sig en kraftig vinsttillväxt", förklarar förvaltarteamet.

  De behåller uppfattningen att den kraftiga uppgångsfasen är nu över och att man har gått in i en instabilare period.

  "Detta utesluter inte att vi, av bara farten, kan få se börsen klättra ytterligare några procent framöver, men får vi se en större rörelse lär det bli på nedsidan. Inför maj har vi positionerat fonderna utifrån detta", berättar man.

  Den kraftigt stigande börsen i kombination med en neutral marknadsansats har medfört att man fortsatt noterar relativt små värdeförändringar i de absolutavkastande fonderna, samtidigt som den börspåverkade fonden Sharp utvecklats starkt.

  Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade av naturliga skäl det fortsatt jobbigt.

  Vad gäller Atlant Multi Strategy, har fonden inför maj ökat sitt skydd mot en börsnedgång genom en viss minskning av innehaven i de börspositiva fonderna samt inköp av säljoptioner och en mindre ökning av innehavet i Atlant Protect.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Det syns allt fler tecken på en global konjunkturavmattning, blandad utveckling för fonderna i mars - Atlant Fonder  

  Det syns allt fler tecken på en global konjunkturavmattning, blandad utveckling för fonderna i mars - Atlant Fonder

  Det var en blandad utveckling för Atlant-fonderna i mars. Den bästa utvecklingen hade fonden Sharp och den marknadsneutrala fonden Stability Offensiv. Edge gick däremot svagt med anledning av den mer negativa ansatsen till börsen. Det framgår av en månadsuppdatering.

  Fondbolagets förvaltningsteam konstaterar i en månadskommentar att börsuppgången har fortsatt enligt prognos, med en imponerande stabilitet.

  "Som vi redogjort för har även i princip också alla tekniska indikatorer sedan en tid slagit om till köp, medan bilden är mer splittrad utifrån ett fundamentalt perspektiv. På den negativa sidan syns allt fler tecken på en global konjunkturavmattning", förklarar förvaltarteamet.

  Marknaden har fokuserat på att lägre ekonomisk tillväxt leder till uteblivna räntehöjningar. Tills dess att mer tydliga tecken på en konjunkturavmattning reflekteras i börsbolagens resultat ser man det som troligt att det positiva sentimentet består.

  "Emellertid är det svårt att ha hög vinsttillväxt utan att risken för räntehöjningar åter ökar, och vår bedömning är att aktiemarknaden ännu en gång tolkar sakernas tillstånd lite väl rosenskimrande. Till vi ser en ljusning i konjunkturbilden behåller vi därför, trots kortsiktig börsstyrka, vår neutrala/negativa börssyn i ett medellångt perspektiv", berättar förvaltarteamet.

  April tros bli en månad där marknaden kommer att nagelfara hur pass påverkade bolagens resultat och inte minst framtidsutsikter är av den senaste tidens svagare makrodata. Från förvaltarhåll ser man framför sig ett sämre börsklimat redan under andra halvan av april.

  Med utgångspunkt i marknadsuppfattningen har Edge och Opportunity fortsatt en svagt negativ exponering mot börsen inför april, medan Stability och Stability Offensiv i princip har en helt neutral ansats.

  Givet den kraftiga börsuppgången hittills i år och Atlant-teamets svagt negativa uppfattning inför april, behålls en viss undervikt gentemot börsen i Sharp.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hög tid att dra ned på risken efter årets uppgång, störst risk i fastighetssektorn - Atlant-förvaltare  

  Hög tid att dra ned på risken efter årets uppgång, störst risk i fastighetssektorn - Atlant-förvaltare

  Efter flera år av stabil konjunktur och en uppgång på över 10 procent för Stockholmsbörsen hittills i år är det hög tid att dra ned på risken, menar Atlant Fonders förvaltare Taner Pikdöken.

  "Vi ser en tydlig avmattning och alla tecken tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Därför tycker vi att en mer defensiv ansats i sin positionering är lämplig", säger Taner Pikdöken som är en del av förvaltarteamet bakom Atlants hedgefonder Opportunity och Stability Offensiv.

  Han bedömer att det råder störst risk i fastighetssektorn. När konjunkturen viker kommer många bolag att få finansieringsproblem.

  "Det gäller inte minst de högt skuldsatta bolagen inom fastighetsbranschen, telekom och media. Störst risk är det i bostadsutvecklarna, som de senaste åren har lyckats resa mycket pengar för att finansiera sin expansion. Dessa bolag har emitterat cirka 8 miljarder kronor av företagsobligationer och vid eventuella kreditförluster så kommer hela marknadssegmentet påverkas negativt", förklarar förvaltaren.

  Han rekommenderar att det börjar bli dags att allokera förvaltningen för en kommande nedgång, och ser särskilt negativt på risktillgångar med låg likviditet.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en hög avkastning. Fondens mål är att över längre perioder avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). En eventuell nedgång i fonden ska normalt begränsas till cirka 20 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller. Edge fokuserar på akti erelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30- index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer.

Fondens startår: 2002-06-30 Fondens Bolag: Atlant Fonder FondStorlek: 127,09 milj SEK