Nordea Stratega 30
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 208,09 SEK -6,76 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -6,76%
  i år
 • 0,73%
  1 vecka
 • 3,90%
  1 mån
 • 3,23%
  3 mån
 • -3,32 %
  6 mån
 • -4,93%
  1 år
 • 6,79%
  3 år
 • 20,55%
  5 år
 • 58,17 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar. Fördelningen bestäms utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna. Aktiedelen i fonden har en global inriktning men med viss tonvikt på Sverige och placeras i fonder, aktier och aktierelaterade instrument. Aktieurvalet är baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller.

Fondens startår: 2004-11-01 Fondens Bolag: Nordea Funds Ab FondStorlek: 49056,47 milj SEK