Skandia Time Global
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Teknologi 841,52 SEK 20,23 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 20,23%
  i år
 • 0,05%
  1 vecka
 • 3,40%
  1 mån
 • 11,08%
  3 mån
 • 23,79 %
  6 mån
 • 35,09%
  1 år
 • 68,19%
  3 år
 • 152,75%
  5 år
 • 674,67 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Skandia Time Global är en aktiefond. Fonden investerar globalt i företag inom TIME-sektorerna telekom, information, media och underhållning (entertainment). Investeringarna fördelas över olika länder, främst i marknadsledande företag. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

Fondens startår: 1998-11-09 Fondens Bolag: Skandia Fonder AB FondStorlek: 19972,70 milj SEK