Logga in   |  Bli kund
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordamerikafonder 58,37 USD -0,85 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,85%
  i år
 • -0,11%
  1 vecka
 • 5,73%
  1 mån
 • 12,47%
  3 mån
 • -9,02 %
  6 mån
 • 5,08%
  1 år
 • 60,39%
  3 år
 • 82,54%
  5 år
 • 371,38 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens mål är att öka andelarnas värde genom att värdet på investeringarna ökar. På diskretionär grund investerar fonden främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i mindre amerikanska företag med en potentiellt hög risk och avkastning, och med ett totalt marknadsvärde inom eller under det intervall som täcks av Russell 2500 Index. Vid urvalet blandas investeringar i företag som uppvisar en intäktsökning över genomsnittet och de som handlas till rabatt jämfört med deras historiska genomsnitt och/ eller genomsnittet för deras branscher.

Fondens startår: 2001-07-31 Fondens Bolag: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. FondStorlek: 1378,04 milj USD
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Nordamerikafonder