Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Storbritannien, Hedgefond 3,15 GBP -2,71 % 4 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,71%
  i år
 • -0,67%
  1 vecka
 • -3,36%
  1 mån
 • -0,96%
  3 mån
 • -2,58 %
  6 mån
 • 0,01%
  1 år
 • 6,08%
  3 år
 • 18,05%
  5 år
 • 65,72 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i aktier i eller derivat av aktier i brittiska företag. Fonden skaffar långa positioner i aktier som förvaltaren anser är lovande (fonden gynnas i samma omfattning som aktiekurserna stiger) medan den skaffar korta positioner i aktier vars kurser sannolikt kommer att falla (vilket innebär att fonden kommer att gynnas i samma omfattning som aktiekurserna sjunker).

Fondens startår: 2005-03-24 Fondens Bolag: Janus Henderson Investors FondStorlek: 2166,49 milj GBP