Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Corporate Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 423,56 SEK 1,71 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,71%
  i år
 • 0,10%
  1 vecka
 • 0,57%
  1 mån
 • 1,68%
  3 mån
 • 0,91 %
  6 mån
 • 1,10%
  1 år
 • 9,93%
  3 år
 • 11,04%
  5 år
 • 57,79 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie Corporate Bond ökade 0,6 procent i februari, har blivit mer konservativa vid investeringar  

  Carnegie Corporate Bond ökade 0,6 procent i februari, har blivit mer konservativa vid investeringar

  Carnegie Corporate Bond A utvecklades positivt i februari och ökade 0,6 procent, vilket medför att fonden är upp 1,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson skriver i en kommentar att februari fortsatte i samma ton som januari och speglade ett lättare humör på de globala marknaderna.

  Rapportsäsongen fortsatte under månaden där utfallen överlag varit i linje eller något bättre än jämförbara perioder, något som gynnat riskviljan.

  Fonden har gjort en del förändringar under månaden.

  "På uppgifter om att penningtvättsskandalen som blossade upp med Danske Bank nu även omfattar Swedbank har vi valt att sälja av vår exponering mot efterställd bankskuld i bolagsnamnet", berättar Edman och Andersson.

  På köpsidan finns istället Stora Enso som trots en brokig historik har fokuserat på ESG och anses i förvaltarteamets mening ha kommit långt i hållbarhetsomställningen.

  Man har även varit aktiva i bland annat Consilium, Ellevio och Vostok.

  Givet den breda nedgången under det fjärde kvartalet, den kraftiga återhämtning som noterats under 2019 och det faktum att många av de geopolitiska riskerna kvarstår gör att förvaltarteamet är mer konservativa vid investeringar och portföljen är något mer balanserad som också speglar nedsidesriskerna.

  De största emittenterna per utgången av månaden var SBB, Ellevio och B2 Holding med portföljvikterna 2,7, 2,7 respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, anses lämpa sig för långsiktigt sparande  

  Nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, anses lämpa sig för långsiktigt sparande

  Den nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, en fond från Carnegie som även investerar i alternativa tillgångar.

  Det är en global allokeringsfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder.

  ”Hedgebenet är ett sätt att få lite mer avkastning till en annan riskprofil i portföljen”, berättar förvaltaren Magnus Gustafsson under presentationen av fonden.

  Den investerar i ett urval av Carnegies aktie- och räntefonder, vilket kompletteras med fonder från Carneo-gruppen, som äger Carnegie Fonder. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade.

  Fonden är lik Carnegie Total och den nya Carnegie Total Plus men allokerar annorlunda. Den investerar även i alternativa tillgångar. Det inbegriper Carneo-ägda fonder från Nordic Cross, däribland Stable Return, Small Cap Edge och Total Return Bond Fund.

  ”Vi breddar helt enkelt Total-familjen”, säger Gustafsson som även förvaltar Total-fonderna.

  Målsättningen för risknivån är en fyra på den sjugradiga skalan, varför fonden bedöms vara lämplig för ett långsiktigt sparande. Den har en något lägre risknivå än Carnegie Total och Carnegie Total Plus.

  ”Vi ser att det här är en balanserad låg risk och passar ganska väl efter att vi har haft en börsuppgång i nästan tio års tid egentligen”, kommenterar Gustafsson.

  Fonden förvaltas av ett placeringsråd, med Magnus Gustafsson som ansvarig förvaltare av fonden. I placeringsrådet finns ränteförvaltaren Maria Andersson, Rysslandsförvaltaren Fredrik Colliander, John Strömgren som förvaltar Carnegie Strategifond samt fondbolagschefen Hans Hedström.

  Något som är unikt för fonden är att den har tillgång till fonder som inte är tillgängliga för bred handel, exempelvis Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.

  Till skillnad från de fonderna har Carnegie Multi inget krav på minsta insättning.

  Fonden startas på måndag, den fjärde mars, och har ett årligt förvaltningsarvode på 1,4 procent. Mellanskillnaden mot den underliggande kostnaden för portföljen är cirka 0,2 procent vilket utgör kostnaden för förvaltningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars  

  Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars

  Carnegie lanserar en ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars. Det framgår av ett mejl.

  Fonden beskrivs som fondbolagets mest diversifierade fond hittills.

  Enligt en beskrivning investerar fonden i Carnegie Fonders bästa aktie- och räntefonder samt hedgefonder från utvalda leverantörer.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Delfonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Delfonden kan använda sig av derivat, komplexa finansiella instrument, för att uppfylla delfondens investeringsmål eller minska risker.

Fondens startår: 1990-10-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 15172,45 milj SEK