Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Corporate Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 427,41 SEK 2,71 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,71%
  i år
 • -0,01%
  1 vecka
 • 0,23%
  1 mån
 • 1,56%
  3 mån
 • 2,17 %
  6 mån
 • 1,94%
  1 år
 • 9,75%
  3 år
 • 11,03%
  5 år
 • 59,23 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie Corporate Bond upp 0,7 procent i april, justerat portföljen mot att bli mer defensiv  

  Carnegie Corporate Bond upp 0,7 procent i april, justerat portföljen mot att bli mer defensiv

  Carnegie Corporate Bond ökade 0,7 procent i april, vilket medför att räntefondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,7 procent. En stor nyhet under månaden på kreditmarknaden var att SBB erhöll Investment grade-rating, och från förvaltarhåll har man valt att justera portföljen mot att bli mer defensiv.

  Förvaltarteamet med Niklas Edman och Maria Andersson i spetsen skriver i en kommentar att den amerikanska centralbankens mjuknande har givit marknaderna bränsle och trots vissa orosmoln vad gäller viktiga konjunkturdata tar de flesta fast vid det positiva.

  De tillägger att även om marknaderna fortsatt handlats starkt började marknaden mot slutet av månaden se något av en stabilisering inom främst högavkastande europeiska krediter.

  En stor nyhet på kreditmarknaden under månaden var att fastighetsbolaget SBB erhöll sin efterlängtade Investment grade-rating.

  "SBB:s oerhört starka ratingresa har gjort bolaget till en av fondens största bidragsgivare i termer av avkastning. Uppgraderingen av SBB och den positiva trenden i kreditrisk för flertalet fastighetsbolag är till stor del gjord och vi har under månaden börjat minska vår exponering mot sektorn", berättar fondens förvaltningsteam.

  De har valt att justera portföljen mot att bli mer defensiv. Detta givet fondens avkastning hittills i år som motsvarar en normaliserad årsavkastning.

  Aktiviteten i primärmarknaden var hög under perioden, och det tillkom även ett par nya namn på marknaden. Fonden var aktiv i statliga Sveaskog, som emitterade gröna obligationer, Digiplex och Kistefos.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden SBB, B2 Holding och Heimstaden med portföljvikterna 2,9, 2,6 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond ökade 0,5 procent i mars - fortsatt mer konservativ portfölj  

  Carnegie Corporate Bond ökade 0,5 procent i mars - fortsatt mer konservativ portfölj

  Räntefonden Carnegie Corporate Bond A utvecklades positivt i mars och ökade 0,5 procent, vilket medför att fonden är upp 1,9 procent hittills i år. Fonden har stigit i tre raka månader. Det framgår av en månadsrapport.

  "Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Detta gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. I spåren av den breda omprisningen under 2018 ser vi
  dock fortsatta möjligheter att hitta attraktiva investeringar. Med rådande ränteläge lägger vi än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta", skriver förvaltarduon Niklas Edman och Maria Andersson i månadsrapporten.

  Det gynnsamma klimatet har fått flertalet bolag att emittera nytt kapital. Fonden har också gjort flera investeringar. Servicejätten Coor är nya på obligationsmarknaden. Andra investeringar är Telenor och Electrolux. Under månaden har fonden även gjort en ny investering i norska Hexagon Composites, ett bolag som tillverkar gasbehållare till bland annat fordon, grillar och industri. Fonden har minskat i SEB och Swedbank då man bedömer osäkerheten är för stor kopplad till penningtvätthärvan.

  De största emittenterna per utgången av månaden var SBB, B2 Holding och Telia med portföljvikterna 2,6, 2,5 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Fonders ränteteam ser fortsatta möjligheter i såväl ig- som hy-segmentet  

  Carnegie Fonders ränteteam ser fortsatta möjligheter i såväl ig- som hy-segmentet

  Carnegie Fonders ränteteam ser trots en stark start på året med ökad riskaptit och flera emissioner, fortsatta möjligheter inom såväl high yield- som investment grade-segmentet. Det uppger förvaltarna i en kommentar.

  I mitten av mars är Carnegie Corporate Bond upp med 1,6 procent medan Carnegie High Yield Select stigit med 2,4 procent.

  Den globala ekonomin har mattats av och fler centralbanker såsom ECB och Fed har varit ute och flaggat för att man skjuter räntehöjningar på framtiden. Man har också öppnat för fler stimulanser.

  "Det är samtidigt viktigt att notera att det utifrån ett kreditperspektiv inte nödvändigtvis behöver vara negativt med att företagen rustar sig för sämre tider. Minskade investeringar och förhoppningsvis minskade utdelningar gör att kassaflöden stannat kvar i bolagen, vilket ökar möjligheten för företagen att betala sina räntor. Konjunkturen är en sak att förhålla sig till, en annan är de geopolitiska risker som Trump, handelskrig och brexit", uppger förvaltaren Niklas Edman.

  Han uppger vidare att det är svårt att hantera den typen av risker, men att fonderna försöker att investera mer i kortare krediter då det minskar ned marknadsrisken i portföljerna.

  När det gäller individuella investeringar pekar förvaltarteamet på fastighetsbolag som SBB, Vacte, Heimstaden Bostad och Akelius.

  När det gäller banker har förvaltarna minskat ned i Swedbank. Fonderna har också valt att inte investera alls i länder som har problem i banksektorn såsom Italien och Spanien.

  "Vi har minskat inte bara i Swedbank utan i banker generellt. Värderingen är helt enkelt inte lika attraktiv längre, dels på grund av att obligationspriserna steg kraftigt i början av året, och dels på grund av de risker vi ser när det gäller till exempel utredning om penningtvätt. Ur ett hållbarhetsperspektiv är vi så klart försiktiga kring vem vi lånar ut våra andelsägares pengar till och till vilket ändamål dessa pengar ska användas, och därför avvaktar vi de utredningar som pågår", säger Niklas Edman.

  När det gäller emissioner har fondbolaget varit med i Stora Enso, Volvo Cars, Hexagon Composites, Ica och Coor är exempel på bolag där vi i våra olika fonder valt att delta i emissionerna. I fallet med Stora Enso har de genomfört emission av gröna obligationer.

  Carnegie Fonder pekar ut främst två trender i räntemarknaden - gröna obligationer och fastigheter. En annan trend är företagsaffärer.

  "Vi har sett en hel del företagsaffärer bland våra innehav och där de främst har blivit uppköpta. Ett exempel är mobilkommunikatören Link Mobility som köptes upp av en global medieaktör. Detta uppköp innebar för oss att bolagets obligation löstes in i förtid till en överkurs och vi fick därmed en väldigt fin avkastning", säger kreditanalytikern Daniel Gustafsson.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Delfonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Delfonden kan använda sig av derivat, komplexa finansiella instrument, för att uppfylla delfondens investeringsmål eller minska risker.

Fondens startår: 1990-10-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 16999,70 milj SEK