Logga in   |  Bli kund
CB Fonder Lux Save Earth Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Etikfonder 17,19 EUR 15,27 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,27%
  i år
 • -0,88%
  1 vecka
 • 0,74%
  1 mån
 • 16,73%
  3 mån
 • 1,79 %
  6 mån
 • 11,32%
  1 år
 • 41,86%
  3 år
 • 69,10%
  5 år
 • 125,14 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • CB Save Earth Fund steg med 5,9 procent under det andra kvartalet, Ansys, Halma och Umicore starkaste bidrag  

  CB Save Earth Fund steg med 5,9 procent under det andra kvartalet, Ansys, Halma och Umicore starkaste bidrag

  CB Save Earth Fund RC steg med 5,9 procent under det andra kvartalet 2018, vilket innebär att fonden sedan årsskiftet ökat med 7,5 procent. Det framgår av en kvartalsuppdatering från CB Fonder.

  Bästa bidragsgivare under perioden var amerikanska Ansys, brittiska Halma och belgiska Umicore.

  Ansys, som är fondens största innehav, steg med 17,1 procent under perioden mätt i euro till följd av en generellt stark utveckling för IT-bolag. Bolaget gör mjukvara för simuleringslösningar som exempelvis används vid produktion av vindturbiner. Även brittiska Halma, som bland annat gör produkter för vattenanalys steg kraftigt under perioden med en uppgång om 15,1 procent mätt i euro vid periodens utgång. Ett annat starkt bidrag var belgiska Umicore som är världsledare inom återvinning av litium-jon batterier till elbilar. Bolagets aktie noterade en kraftig uppgång och klättrade med 15,4 procent i euro under perioden.

  I den negativa vågskålen fanns amerikanska Itron, tyska Osram och amerikanska Xylem. I fallet Osram sjönk kursen med hela 41,4 procent under kvartalet efter att bolaget vinstvarnat två gånger. Fonden sålde innehavet efter att den första vinstvarningen annonserats, vid denna tidpunkt hade kursen fallit med 19 procent.

  Vid kvartalets utgång var fondens största exponeringar ovan nämnda Ansys och Xylem samt vattenbolaget Danaher.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april  

  CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april

  CB Save Earth Fund RC steg med 3,4 procent under april, vilket innebär att fonden avkastat 5,2 procent sedan årets början. Relativt fondens jämförelseindex avkastade fonden svagare då indexet steg med 5,8 procent under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade fortsatt fokus på vattensektorn där 8 av 10 innehav bland de största positionerna var verksamma inom vatten. På bolagsnivå var de största innehaven i Xylem, Danaher och Ansys.

  Geografiskt dominerades fondens exponering av USA med 43 procent av portföljvikten följt av Frankrike (11) och Storbritannien (7).

  Fondens förvaltade kapital uppgick vid periodens slut till 428 miljoner kronor och antal innehav till 38.

  Inga större positionsförändringar rapporteras.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund steg 1,5 procent under det första kvartalet, Tomra, Xylem och Autodesk bland vinnarna  

  CB Save Earth Fund steg 1,5 procent under det första kvartalet, Tomra, Xylem och Autodesk bland vinnarna

  CB Save Earth Fund, som är en global miljöfond med fokus förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering, steg med 1,5 procent under det första kvartalet 2018, vilket var bättre än fondens jämförelseindex, MSCI World Net, som under samma period ökade med 0,8 procent. Det framgår av en kvartalsuppdatering från fondbolaget CB Fonder.

  Under perioden har fonden gynnats av sina positioner i norska Tomra Systems, som tillverkar returautomater för pantflaskor, amerikanska Xylem som tillverkar pumpar filter och analysinstrument till vattensektorn samt Autodesk som utvecklar mjukvara för datasimulering av produkter med syfte att reducera resurs- och energiåtgång för prototyper och slutprodukter.

  Tomras aktiekurs gynnades under perioden av att bolaget presenterade bättre siffror än förväntat för det fjärde kvartalet samtidigt som kursen steg i spåren av en nyhet om att Storbritannien planerar införa ett retursystem likt det som finns 38 länder i övriga världen, däribland Norden. Aktien steg med 27 procent under kvartalet mätt i euro och hade ett resultatbidrag om cirka 0,6 procent i fonden.

  Vattenhanteringsföretaget Xylem, som har stor exponering mot kommunala vattenbolag, steg med 10 procent i euro under perioden och var för tredje kvartalet i rad ett av fondens mest positiva bidrag (0,5 procent).

  Autodesk steg på en stark rapport för det fjärde kvartalet där bolagets ledning målade upp en ljus bild av framtiden, enligt CB Fonder. Uppgången för kvartalet summerade till 17 procent i euro och resultatbidraget till fonden var 0,2 procent.

  I den negativa vågskålen nämns innehaven i den tyska LED-tillverkaren Osram, det amerikanska miljöteknikbolaget Trimble och svensk-schweiziska ABB.

  Vid utgången av månaden var fondens största exponering mot miljöteknik motsvarande en vikt om 45 procent följt av vattenhantering (43 procent) och förnybar energi (5 procent), resterande del utgjordes av kassa. Fonden är överviktad Europa relativt USA.

  På bolagsnivå var fondens största investeringar i de amerikanska vattenbolagen Xylem, Danaher och Roper.

  Vid kvartalets utgång uppgick fondens förvaltade kapital till 412 miljoner kronor.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet för delfonden är att öka värdet av dess andelar genom att investera i aktier inom områdena förnybar energi, vattenvård och vattenförsörjning, ren teknik och relaterade branscher. Delfonden kan även komma att investera i börshandlade fonder (ETFer). Delfonden kommer inte att investera mer än 10% av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller andra fondföretag. Delfonden kan använda sig av derivat i risksäkringssyfte. Delfonden kan som komplement inneha likvida medel.

Fondens startår: 2008-06-09 Fondens Bolag: CB Fonder Lux FondStorlek: 49,69 milj EUR