JPM Global Growth A acc EUR h
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 12,60 EUR 31,57 % 5 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 31,57%
  i år
 • -0,02%
  1 vecka
 • 5,25%
  1 mån
 • -0,99%
  3 mån
 • 7,50 %
  6 mån
 • 24,75%
  1 år
 • 0,93%
  3 år
 • 45,26%
  5 år
 • 112,45 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier listade på någon av de tillåtna världsmarknaderna. Ibland kan fonden komma att, i begränsad omfattning, investera i fastförräntade värdepapper när marknadsförhållandena gör det lämpligt. Hette Global Convertible Fund till 11 september 1998.

Fondens startår: 2008-07-17 Fondens Bolag: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. FondStorlek: 341,97 milj USD