Aviva Investors Eurp RlEst Secs B € Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Fastigheter 14,40 EUR 6,36 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 6,36%
  i år
 • 1,23%
  1 vecka
 • 3,28%
  1 mån
 • 2,34%
  3 mån
 • 5,45 %
  6 mån
 • 8,02%
  1 år
 • 1,95%
  3 år
 • 27,10%
  5 år
 • 123,34 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i aktier i börsnoterade europeiska fastighetsbolag. Grundvalutan i fonden är euro. Investeringar som inte bokförs i Euro kommer automatiskt att valutakurssäkras i euro.

Fondens startår: 2003-01-28 Fondens Bolag: Aviva Investors Luxembourg SA FondStorlek: 18,36 milj EUR