Humle Småbolagsfond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige, Små-/medelstora bolag 659,59 SEK -29,53 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -29,53%
  i år
 • -3,01%
  1 vecka
 • 4,59%
  1 mån
 • 0,71%
  3 mån
 • -8,63 %
  6 mån
 • -20,40%
  1 år
 • 81,21%
  3 år
 • 103,43%
  5 år
 • 523,11 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Svenska småbolag har historiskt genererat bättre avkastning på börsen jämfört med stora bolag och över tid vuxit sina vinster snabbare. Vi ser att deras entreprenörskap, innovation, strukturell tillväxt, förvärv och anpassningsbarhet gör dem till vinnare. Humle Småbolagsfond är en fond för dig som vill vara med på resan och investera i småbolag som kan fortsätta leverera starkare och hållbar vinsttillväxt. Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

Fondens startår: 2008-01-01 Fondens Bolag: Atle Investment Services AB FondStorlek: 3814,42 milj SEK