Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Global, Obligationer - Övriga 23,54 EUR 2,52 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,52%
  i år
 • -0,15%
  1 vecka
 • -2,28%
  1 mån
 • -1,25%
  3 mån
 • 3,99 %
  6 mån
 • 6,32%
  1 år
 • -16,35%
  3 år
 • -6,97%
  5 år
 • 39,30 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens huvudsakliga mål är att i enlighet med en försiktig investeringspolicy maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster. Under normala marknadsvillkor investerar fonden i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade eller företagsemittenter i hela världen. Fondens basvaluta är USD.

Fondens startår: 2006-09-01 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 3752,48 milj USD