Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PEUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Tillväxtmarknad, Obligationer - Övriga 143,12 EUR -0,77 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,77%
  i år
 • 0,52%
  1 vecka
 • -0,61%
  1 mån
 • -5,49%
  3 mån
 • 1,97 %
  6 mån
 • 2,15%
  1 år
 • -1,82%
  3 år
 • 4,48%
  5 år
 • 14,36 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att skapa intäkter och kapitaltillväxt genom investeringar av minst två tredjedelar av de totala tillgångarna eller fondförmögenheten i en spridd portfölj av obligationer och övriga räntebärande instrument knutna till tillväxtmarknadspapper.

Fondens startår: 2007-01-23 Fondens Bolag: Pictet Asset Management (Europe) SA FondStorlek: 2822,16 milj USD