Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson PriorNilsson Idea
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 2752,97 SEK 7,38 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 7,38%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 1,25%
  1 mån
 • 7,45%
  3 mån
 • 2,76 %
  6 mån
 • 15,63%
  1 år
 • 46,51%
  3 år
 • 76,98%
  5 år
 • 294,58 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • PriorNilsson Idea steg 2,5 procent i februari, ökat exponeringen mot SEB och Danske Bank  

  PriorNilsson Idea steg 2,5 procent i februari, ökat exponeringen mot SEB och Danske Bank

  Specialfonden PriorNilsson Idea ökade 2,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 5,7 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Ericsson, Klövern och Handelsbanken.

  Förvaltarteamet har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och investmentbolag samt minskat exponeringen mot telekommunikationsbolag och konsumentbolag.

  På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen mot SEB, Danske Bank, Industrivärden och Klövern. Fonden har minskat i Ericsson, Nokia och Essity samt sålt av innehaven i Diös, Volvo och Autoliv

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Nokia och Skanska med portföljvikterna 7,5, 5,1 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kan bli oroligt om handelsavtalet mellan USA och Kina inte kommer på plats - PriorNilsson  

  Kan bli oroligt om handelsavtalet mellan USA och Kina inte kommer på plats - PriorNilsson

  Det kan bli oroligt om handelsavtalet mellan USA och Kina inte kommer på plats, bedömer förvaltaren PO Nilsson på PriorNilsson.

  En faktorer som har påverkat börsen positivt den senaste tiden är att amerikanska centralbankens kommunikation har tolkats av marknaden som mer duvaktig, skriver förvaltaren i sin månatliga kommentar

  "Därmed ser man en mindre sannolikhet för fler räntehöjningar samt att tron på ett stundande handelsavtal mellan Kina och USA avseende tariffer kan komma på plats", kommenterar förvaltaren.

  Inför framtiden finns det framförallt två orosmoln, enligt PO Nilsson.

  Den ena är om handelsavtalet mellan Kina och USA inte kommer på plats samt att en stark sysselsättningsstatistik från USA kan medföra att investerare kan passa på att ta hem lite vinster.

  För den svenska aktiemarknaden noterar man att det fortfarande är väldigt bra balans mellan inflödet till och utflödet från marknaden.

  "Bortsett från dessa kortsiktiga effekter är det fortfarande riksbankernas räntesyn samt nya konjunkturdata som kommer att styra närmaste tiden", avslutar förvaltaren med.  Taggar:

 • PriorNilsson fonder kan starta småbolagsfond - ser ökade möjligheter att hitta över och undervärderade bolag.  

  PriorNilsson fonder kan starta småbolagsfond - ser ökade möjligheter att hitta över och undervärderade bolag.

  PriorNilsson fonder kan starta en småbolagsfond. Det framgår av en intervju med grundarduon Torgny Prior och PO Nilsson som Realtid gjort.

  "En småbolagsfond är ett logiskt nästa steg, vi gillar att analysera även mindre bolag", säger PO Nilsson till finanssajten.

  De båda poängterar att företagens vinstutveckling måste vara någorlunda förutsägbar. Kriterier är klassisk fundamental analys, att analysera trender, räknat och att på vanliga nyckeltal och försöka att hitta under- och övervärderade bolag.

  "Möjligheterna att hitta under- och övervärderade bolag ökar, vi är nästan tillbaka till situationen på 1980-talet. Aktiemarknaden har blivit dummare, säger PO Nilsson till Realtid.

  Under hösten har duon dragit ner på konjunkturrisken i sina investeringar.

  "Nu har vi ökat konjunkturrisken något igen, risken för räntehöjningar har minskat och trots att vinstestimaten tagits ned är pe-talen historiskt inte särskilt höga".

  De noterar att det inte längre flödar pengar ur marknaden men tillägger att det behövs nya konjunktursignaler för att börsen ska ta få en ny trend i någon riktning.

  "Samtidigt är det väldigt svårt att veta vad som händer i frågor som handelskriget eller vad Powell (ordförande för Federal Reserve) säger nästa gång. Frekvensen av händelser liknande det som senaste drabbat Swedbank har också ökat, vilket gör investeringar mer oförutsägbara" avslutar PO Nilsson.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Ideas placeringar uppkommer genom förvaltarnas bedömning av hur ett enskilt bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Bedömningen baseras på en fundamental analys. Förvaltarna har genom många års erfarenhet lärt sig att utnyttja kursfluktuationer som uppkommer av psykologiska effekter snarare än av fundamentala skäl, särskilt i samband med stor oro i marknaderna eller i speciella händelser som till exempel nyemissioner i enskilda bolag. Fondens medel placeras i små, medelstora och stora bolag, till övervägande del inom de nordiska länderna där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är störst. Aktiemarknaden är fondens huvudsakliga verksamhetsområde men även positioner på räntemarknaden och valutamarknaden ingår. För att placeringarna ska kunna ge maximal avkastning för andelsägarna kommer fonden att utnyttja ett antal olika strategier som skiljer Idea från traditionella värdepappersfonder: Fondens positioner kan tidvis vara starkt koncentrerade till ett fåtal bolag. När en investering i ett enskilt bolag görs kan denna uppgå till högst 30 procent av fondens värde. Värdepapperslån kan tas upp och möjliggöra sålda positioner, så kallade blankningar. Dessa får uppgå till 200 procent av fondens värde. Fonden kan använda derivat för att öka hävstången eller skydda investeringarna. Fonden kan ta upp penninglån på högst 50 procent av fondens värde. Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Fondens startår: 2006-01-02 Fondens Bolag: PriorNilsson FondStorlek: 693,20 milj SEK