Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson PriorNilsson Idea
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 2598,34 SEK 1,35 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,35%
  i år
 • -0,37%
  1 vecka
 • 0,12%
  1 mån
 • 0,15%
  3 mån
 • 1,33 %
  6 mån
 • 6,53%
  1 år
 • 54,29%
  3 år
 • 78,91%
  5 år
 • 256,86 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • PriorNilsson Idea har ökat i Ericsson, Nokia, Nordea och Essity i december  

  PriorNilsson Idea har ökat i Ericsson, Nokia, Nordea och Essity i december

  PriorNilsson Idea ökade i Ericsson, Nokia, Nordea och Essity i december. Det framgår av en månadsrapport.

  På minskningssidan fanns istället endast Volvo. Däremot var fonden aktiv vad gäller avyttringar, då innehaven i SCA, Sandvik, Telia, Trelleborg, Industrivärden och Wallenstam såldes.

  PriorNilsson Idea sjönk med 1,1 procent i december, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 7 procent.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var långpositioner i Ericsson och Nokia, samt en kortposition i Autoliv.

  Nettoexponeringen mot aktier var vid årsskiftet 47,8 procent, en liten minskning från föregående månad.

  De största innehaven var Ericsson, Nordea och Skanska med portföljvikterna 10,8, 6,2 respektive 3,3 procent.  Taggar:

 • PriorNilsson ser framför sig svagare konjunktur ett tag framöver, tror börsen har toppat  

  PriorNilsson ser framför sig svagare konjunktur ett tag framöver, tror börsen har toppat

  PO Nilsson på PriorNilsson ser framför sig svagare konjunktur ett tag framöver, samt tror att börsen hade sin topp i slutet av sommaren 2018. Det framgår av en månatlig kommentar.

  Det är fondbolagets bedömning att det var fortsatta utflöden från aktiemarknaderna under december, vilket sänkte aktiekurserna under perioden.

  "Dessutom är december lite knepig på grund av att handelsvolymerna i många enskilda aktier går ner inför årsskiftet, eftersom riskaptiten bland många förvaltare är låg. Detta resulterar i att pressen på vissa aktier blir kännbar med stora kursrörelser som följd", kommenterar förvaltaren.

  PriorNilsson går in i 2019 med bilden att börsen hade sin topp i slutet av sommaren samt ser framför sig svagare konjunktur.

  Till detta tillkommer en penningpolitik som gått från expansiv till neutral och till och med åtstramande i vissa fall, varför miljön anses vara svår för aktier som allokeringsslag.

  "Med den tron vi har på vinsterna framöver är det rimligt med viss upprekyl i cykliska aktier, men inget man har kraftig övervikt i under hela året", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:

 • PriorNilsson Idea har ökat exponeringen mot finans- och konsumentbolag - sålt av Danske Bank, Telia, Getinge och Peab  

  PriorNilsson Idea har ökat exponeringen mot finans- och konsumentbolag - sålt av Danske Bank, Telia, Getinge och Peab

  PriorNilsson Idea stod mer eller mindre stilla i november. Fonden backade med 0,03 procent. Hittills i år är avkastningen 8,1 procent.

  PriorNilsson Idea har under höstmånaden ökat sin exponering mot finans- och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot skogsbolag och läkemedelsbolag.

  På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen mot Nordea, Nokia och Essity medan man minskat i Ericsson, Novo Nordisk och Billerudkorsnäs samt sålt av innehaven i Danske Bank, Telia, Getinge och Peab.

  Nettoexponeringen mot aktier per sista november var +50,4 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Ideas placeringar uppkommer genom förvaltarnas bedömning av hur ett enskilt bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Bedömningen baseras på en fundamental analys. Förvaltarna har genom många års erfarenhet lärt sig att utnyttja kursfluktuationer som uppkommer av psykologiska effekter snarare än av fundamentala skäl, särskilt i samband med stor oro i marknaderna eller i speciella händelser som till exempel nyemissioner i enskilda bolag. Fondens medel placeras i små, medelstora och stora bolag, till övervägande del inom de nordiska länderna där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är störst. Aktiemarknaden är fondens huvudsakliga verksamhetsområde men även positioner på räntemarknaden och valutamarknaden ingår. För att placeringarna ska kunna ge maximal avkastning för andelsägarna kommer fonden att utnyttja ett antal olika strategier som skiljer Idea från traditionella värdepappersfonder: Fondens positioner kan tidvis vara starkt koncentrerade till ett fåtal bolag. När en investering i ett enskilt bolag görs kan denna uppgå till högst 30 procent av fondens värde. Värdepapperslån kan tas upp och möjliggöra sålda positioner, så kallade blankningar. Dessa får uppgå till 200 procent av fondens värde. Fonden kan använda derivat för att öka hävstången eller skydda investeringarna. Fonden kan ta upp penninglån på högst 50 procent av fondens värde. Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Fondens startår: 2006-01-02 Fondens Bolag: PriorNilsson FondStorlek: 693,20 milj SEK