Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson PriorNilsson Idea
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 2776,39 SEK 8,30 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,30%
  i år
 • -0,14%
  1 vecka
 • -0,23%
  1 mån
 • 2,11%
  3 mån
 • 8,10 %
  6 mån
 • 8,62%
  1 år
 • 44,83%
  3 år
 • 69,88%
  5 år
 • 218,03 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • PriorNilsson förstärker förvaltningen med ny assisterande portföljförvaltare  

  PriorNilsson förstärker förvaltningen med ny assisterande portföljförvaltare

  PriorNilsson Fonder förstärker förvaltningen med Gustav Sällberg som ny assisterande portföljförvaltare. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Han kommer närmast från Kungsleden i Stockholm och har en bakgrund från bland annat Cushman & Wakefield samt Brummer & Partners.

  Förvaltningsorganisationen inom fondbolaget kommer därmed bestå av fyra personer som täcker totalt fem fonder.  Taggar:

 • PriorNilsson Idea steg 1,8 procent i april, sålt innehaven i fyra bolag  

  PriorNilsson Idea steg 1,8 procent i april, sålt innehaven i fyra bolag

  PriorNilsson Idea steg 1,8 procent i april, vilket medför att fonden är upp 8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot telekommunikationsbolag, finansbolag och hälsovårdsföretag.

  På bolagsnivå rör det sig om ökningar i Nolato, Hexpol, Lundbergs och Novartis. Fonden har däremot minskat innehav i Ericsson, Nokia, Nordea och Humana samt sålt innehaven i Cloetta, Investor, Getinge och Mionix.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Ericsson, TF Bank och SEB.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Klövern och Nyfosa med portföljvikterna 5,8, 4,4 respektive 3,9 procent. Nettoexponeringen löd 60 procent.  Taggar:

 • Inte orimligt att vi ser en lugnande marknad ett tag framöver - PriorNilsson  

  Inte orimligt att vi ser en lugnande marknad ett tag framöver - PriorNilsson

  Med större delen av utdelningsperioden i backspegeln och inga nya företagsdata på ett tag är det inte orimligt att vi ser en lugnare marknad ett tag framöver, bedömer förvaltaren PO Nilsson på PriorNilsson.

  Förvaltaren skriver i en kommentar till marknadsutvecklingen i april att det var ytterligare en väldigt positiv månad för aktiemarknaderna.

  Riksbanken meddelade under månaden att tidpunkten för eventuella räntehöjningar skjuts framåt. Det ledde till en kronförsvagning, vilket är ett stöd för många svenska exportorienterade bolag.

  Inga nyheter som dämpade riskaptiten kunde skönjas, och fokuset var på rapportperioden.

  "Tittar vi på verkstadsbolagen kan man inte urskilja några tydliga negativa effekter eller bli orolig för den närmaste tiden. Bilrelaterade delar av bolagens verksamhet var ett undantag. Orderingången för verkstadsbolagen ser i allmänhet bra ut och kommentarer från företagsledningarna ter sig inte oroväckande", förklarar PO Nilsson och fortsätter:

  "Analytikerkåren behöver således inte justera sina estimat i någon större omfattning på den informationen som kommit från bolagen".

  Från fondbolagets håll anser man att de bolag som överträffade förväntningarna mest var Volvo samt Ericsson. Nokia och Danske Bank stod istället för rapportbesvikelser.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Ideas placeringar uppkommer genom förvaltarnas bedömning av hur ett enskilt bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Bedömningen baseras på en fundamental analys. Förvaltarna har genom många års erfarenhet lärt sig att utnyttja kursfluktuationer som uppkommer av psykologiska effekter snarare än av fundamentala skäl, särskilt i samband med stor oro i marknaderna eller i speciella händelser som till exempel nyemissioner i enskilda bolag. Fondens medel placeras i små, medelstora och stora bolag, till övervägande del inom de nordiska länderna där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är störst. Aktiemarknaden är fondens huvudsakliga verksamhetsområde men även positioner på räntemarknaden och valutamarknaden ingår. För att placeringarna ska kunna ge maximal avkastning för andelsägarna kommer fonden att utnyttja ett antal olika strategier som skiljer Idea från traditionella värdepappersfonder: Fondens positioner kan tidvis vara starkt koncentrerade till ett fåtal bolag. När en investering i ett enskilt bolag görs kan denna uppgå till högst 30 procent av fondens värde. Värdepapperslån kan tas upp och möjliggöra sålda positioner, så kallade blankningar. Dessa får uppgå till 200 procent av fondens värde. Fonden kan använda derivat för att öka hävstången eller skydda investeringarna. Fonden kan ta upp penninglån på högst 50 procent av fondens värde. Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Fondens startår: 2006-01-02 Fondens Bolag: PriorNilsson FondStorlek: 693,20 milj SEK