abrdnI-Emerg Mrkt Smaller Comp A Acc USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Tillväxtmarknad, Små-/medelstora bolag 25,70 USD 7,35 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 7,35%
  i år
 • -2,33%
  1 vecka
 • 0,86%
  1 mån
 • 3,90%
  3 mån
 • 6,62 %
  6 mån
 • 13,96%
  1 år
 • 20,35%
  3 år
 • 63,59%
  5 år
 • 102,54 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag hemmahörande i tillväxtländer, utan regional begränsning. Fondförvaltaren har även mandat att investera i företag baserade i andra länder men som till övervägande del är verksamma i utvecklingsregioner.

Fondens startår: 2007-03-26 Fondens Bolag: abrdn Investments Luxembourg S.A. FondStorlek: 181,95 milj USD