Lannebo Sverige Plus
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 92,09 SEK 9,62 % 4 Köp
 

Risk

Riskvärde 4 av 7

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™

Vad är risk?

Begreppet risk är mycket viktigt att förstå vid investeringar i fonder. Förenklat kan risken i en finansiell tillgång, till exempel en fond, ses som hur kraftigt en fondandels värde svänger. Svängningarna, som kallas volatilitet, varierar mellan olika fonder beroende på vad de investerar i. Generellt har en fond med högre risk chans till en högre avkastning men också en större sannolikhet att sjunka i värde.

Sättet att beräkna risk och klassificera fonder och andra finansiella produkter förändrades den 1a januari 2023 till en EU-gemensam riskskala. Med den nya skalan mäts marknadsrisken som volatilitet i årstakt, beräknad som VaR (Value At Risk) med ett 97,5-procentigt konfidensintervall, enligt följande modell:

Risknivå Volatilitet
1 < 0.5%
2 ≥ 0.5% och < 5.0%
3 ≥ 5.0% och < 12%
4 ≥ 12% och < 20%
5 ≥ 20% och < 30%
6 ≥ 30% och < 80%
7 ≥ 80%

Fondbetyg

För att du lättare ska kunna hitta rätt fonder till ditt sparande har vi inkluderat Morningstars Rating, som är ett branschledande betygsystem som visar de bästa fonderna inom varje kategori. Detta görs efter en rad kriterier och endast för de fonder som har funnits i minst tre år. Rangordningen sträcker sig från ett till fem i betyg, där ett är lägst och fem är högst betyg.


Morningstar Rating™


o Stjärnbetygen


Fonderna rangordnas inom varje morningstar-kategori efter Morningstars rating. De två nyckelfaktorerna för Morningstars rating inkluderar samtliga avgifter och den riskjusterade avkastningen. Morningstar Europe Star Rating för 3, 5 och 10 år fördelas sedan så här:


Bästa 10% ★★★★★
Nästa 22.5% ★★★★
Mitten 35% ★★★
Nästa 22.5% ★★
Sämsta 10%

Dessa beräkningar görs en gång per månad, och drygt en vecka efter varje månadsskifte offentliggörs nya fondbetyg baserad på fondernas resultat fram till den sista andelskursen i föregående månad. Därmed kan fondernas Rating ibland skilja sig mellan månader, precis som fondernas avkastning relativt konkurrerande fonder varierar.


o Total Morningstar Rating (Overall rating)


Total Morningstar Rating är ett vägt genomsnitt av 3-årig, 5-årig och 10-årig Morningstar Rating. Total Morningstar Rating beräknas så här:

Historisk avkastning

Vikter

Rating

36 - 59 månader Total = 100% 3-årig Rating
 
60 - 119 månader Total = 60% 5-årig Rating

40% 3-årig Rating
 
120 månader eller mer Total = 50% 10-årig Rating
30% 5-årig Rating

20% 3-årig Rating

Mer info om Morningstar Rating™:

https://www.morningstar.se/Article.aspx?title=rating