Logga in   |  Bli kund

Kategori | Tillväxtmarknadsfonder +13,58% i år

Tillväxtmarknadsfonder

Tillväxtmarknad, från engelska ”emerging markets”, är en term inom finansiell ekonomi för marknader som representeras av utvecklingsländer. Tillväxtmarknader är marknader vars ekonomier under en längre tid växer snabbare än övriga världen. Asien, Latinamerika och Östeuropa är exempel på tillväxtmarknader.

Kina och Indien är de länder som går i spetsen för tillväxtmarknaderna. Kina är nu världens tredje största ekonomi och Indien är på god väg att ta sig in på topp tio. Tillväxtmarknader världen över har upplevt stark ekonomisk tillväxt under ett antal år. Större delen av världens befolkning - mer än 80 % - återfinns på tillväxtmarknader. De flesta av de här människorna är i en ålder när de arbetar och konsumerar som mest. Över 75 % är under 40 år, jämfört med utvecklade länder, där mer än hälften av befolkningen är över 40 år. Den unga arbetskraften bidrar till en blomstrande ekonomisk tillväxt. En konsumentkultur håller på att utvecklas som gör att flera tillväxtmarknader blir allt mer självständiga, eftersom de både kan sälja varor nationellt och handla med andra länder. Tillväxtmarknaderna lägger ner allt mer pengar på stora projekt för att kunna möta energiefterfrågan och ta hand om det ökande antal personer som flyttar till städer.

I kategorin Aktiefonder Tillväxtmarknader har vi samlat fonder som investerar i företag på en eller flera tillväxtmarknader. Tillväxtmarknaderna är inte identiska även om de har en rad gemensamma drag; en stark ekonomisk tillväxt, lägre skuldsättningsgrad, lägre inflation samt överskott i såväl den offentliga sektorn som i bytesbalansen.

Att investera i tillväxtekonomier är alltid förenat med mycket hög risk. De olika tillväxtmarknadsfonderna har vitt skilda placeringsinriktning och risk. Vissa fonder placerar enbart på en specifik tillväxtmarknad medan andra placerar över flera marknader och regioner.

 
Utveckling detta år
Kategorins risk
Kategorins risknivå
Risken är beräknad på 36 mån.

Välj fondkategori:

 
Analys

Navigera genom marknadsvolatiliteten 2018-11-09
2018 har varit utmanande för tillväxtmarknaderna, och det verkar som marknadens uppfattning om risk har gått om de fundamentala faktorerna. Många investerare kan känna att tillväxtmarknader är mer riskfyllda idag och de ständigt negativa nyhetsrubrikerna hjälper knappast. Men trots detta tyder vårt värderingsarbete på att investerare nu belönas väl för att ta på sig tillväxtmarknadsrisker. Om goda nyheter från tillväxtmarknaderna når marknaden, kan tillgångsslagen ge en stark avkastning. Tillväxtmarknader bör fortfarande utgöra en viktig del av vår aktuella multi-tillgångsportfölj. (Analys producerad av HSBC Global Asset Management 2018-11-09) Se hela analysen

 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder

 

Fonder i kategorin Tillväxtmarknadsfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
East Capital - China A-Shares A USD 1 666,64 30,78% ej betygsatt    
Danske Invest Lux - Russia 24,30 27,52% ej betygsatt    
East Capital - Russia A EUR 80,80 27,16% ej betygsatt    
East Capital - Rysslandsfonden 1 497,63 27,04% ej betygsatt    
East Capital - Russian Fund G SEK 119,19 27,02% ej betygsatt    
SEB Lux - SEB Fund 2 - SEB Russia Fund 12,43 26,06% ej betygsatt    
UBS Asset Management - Equity Fund - Chi... 1 356,92 25,90% ej betygsatt    
Pictet - Pictet-Russian Equities 73,82 25,45% ej betygsatt    
Seligson & Co - Russian Prosperity Fund 115,64 25,42% ej betygsatt    
Swedbank Robur - Rysslandsfond 30,37 25,24% ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 353
Resultat per sida: