Prislista privat

Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se.Välj sedan att öppna någon eller några av våra olika fond- och pensionsdepåer.

Se separat prislista för företag

Fonddepå
Depåavgift* 199 kr/år

Investeringssparkonto (ISK) 
Depåavgift*  0 kr/år

Kapitalförsäkringsdepå
Depåavgift*  0kr/år**
 ** För information gällande kostnader för din försäkring vänligen kontakta din Försäkringsdistributör.

IPS-depå
Depåavgift* 199 kr/år

* Andra eventuella prismodeller kan förekomma om du är kund via en rådgivare/förmedlare.

Se prislista för kunder med rådgivare / förmedlare anknutna till Svensk Värdepappersservice

Se prislista för kunder med rådgivare / förmedlare anknutna till Nord Fondkommission

 

Aktiva fondportföljer

 

Förvaltningsavgift

1 % (Ex.moms) 

Depåavgift

0,5 % (Ex. moms)

Den tredjepartsersättning som vi tidigare erhållit från fondbolagen kommer att betalas tillbaka till dig som slutkund på grund av nya regler som träder i kraft den 3 januari 2018. För att bibehålla en hög nivå på bland annat vår service, avkastning på portföljer och rapporteringskomplexiteten erlägger vi därför kunden med en depåavgift på 0,5 %. Detta skall medföra att den slutgiltiga kostnaden för dig som kund i stort sett blir oförändrad.

 

Administrationsavgifter

Köp-/säljavgifter

0%*

Valutaväxling

1 % av transaktionsbeloppet**

Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder)

300kr

Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond 

100kr

Utflytt av ISK-sparande

500kr

Utflytt av IPS-sparande

500kr

Utflytt av likvida medel till en annan bank/institut

500kr

Deklarationsunderlag och kontosammanställningar per post

200kr

Årsbesked per post

200kr

Avgift vid manuell utbetalning

150kr

Avgift vid manuell orderläggning per fond

100kr

* Fondbolagens egna köp- och säljavgifter tillkommer i förekommande fall. Vissa fondbolag har avvikande avgifter vid handel via Fondmarknaden.se.

**Exklusive leverantörskostnader för valutaväxling

Individuell prissättning kan förekomma.

Prislistan gäller från 20 april 2021
Fondmarknaden.se förbehåller sig rätten att ändra priserna.