Logga in   |  Bli kund

Prislista privat

Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se. När du registrerar dig får du inloggningsuppgifter till hemsidan vilket gör att du får ett testdepå, kan ta del av analyser och nyhetsbrev samt inbjudningar till seminarier med mera. Efter att du registrerat dig som kund kan du välja att öppna något eller några av våra olika fond- och pensionsdepåer.

Se separat prislista för företag

Fonddepå

 
Depåavgift*
 199 kr/år 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investeringssparkonto (ISK)

 
Depåavgift* 0 kr/år     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitalförsäkringsdepå

 
Depåavgift*0kr/år**

** För information gällande kostnader för din försäkring vänligen kontakta din Försäkringsdistributör.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IPS-depå

 
Depåavgift* 199 kr/år 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Andra eventuella prismodeller kan förekomma om du är kund via en rådgivare/förmedlare.

Se prislista för kunder med rådgivare / förmedlare anknutna till Svensk Värdepappersservice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktiv Förvaltning

 
Förvaltningsavgift för Aktiva Portföljer1 % (Ex.moms) 
Depåavgift 0,5 % (Ex. moms)
Den tredjepartsersättning som vi tidigare erhållit från fondbolagen kommer att betalas tillbaka till dig som slutkund på grund av nya regler som träder i kraft den 3 januari 2018. För att bibehålla en hög nivå på bland annat vår service, avkastning på portföljer och rapporteringskomplexiteten erlägger vi därför kunden med en depåavgift på 0,5 %. Detta skall medföra att den slutgiltiga kostnaden för dig som kund i stort sett blir oförändrad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrationsavgifter

Köp-/säljavgifter
* Fondbolagens egna köp- och säljavgifter tillkommer i förekommande fall. Vissa fondbolag har avvikande avgifter vid handel via Fondmarknaden.se.
0%*
Valutaväxling 1 % 
Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder) 300 kr 
Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond  100 kr
Utflytt av ISK-sparande500 kr 
Utflytt av IPS-sparande500 kr
Utflytt av likvida medel till en annan bank/institut500 kr
Deklarationsunderlag och kontosammanställningar per post 200 kr
Årsbesked per post 200 kr
Avgift vid manuell utbetalning 150 kr 
Avgift vid manuell orderläggning per fond
100 kr

Individuell prissättning kan förekomma.

Prislistan gäller från september 2019.
Fondmarknaden.se förbehåller sig rätten att ändra priserna.