Vad är IPS?

IPS står för Individuellt pensionssparande. Här kan du själv kan sätta undan pengar till din pension. IPS är ett långsiktigt bundet sparande vilket innebär att ditt sparande är låst fram tills att du går i pension eller tidigast vid 55 års ålder. Hur och när du har tillgång till pengarna styrs av det som finns nedskrivet i utbetalningsplanen.

När du gör ett köp eller en försäljning utlöser det ingen kapitalvinst eller kapitalförlust. 

Vad är avkastningsskatt?

Varje år får du betala en schablonskatt på ditt sparande. Så här räknas den ut: Det ingående värdet på ditt pensionssparandet den 1 januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för året innan. Summan multipliceras därefter med 15 % för pensionsförsäkring. Antag att genomsnittliga statslåneräntan fastsälls till 5 %. Skatten blir: 15 % * 5 % = 0,75 %.

I början av året kommer du att kunna se på din depå hur mycket du ska betala i avkastningsskatt. Vi kommer att dra beloppet från din IPS-depå. Du ansvarar själv för att det finns pengar på likvidkontot. Om det saknas pengar kommer vi att sälja av i den fond som du har störst innehav i på din IPS-depåför att på så sätt betala din avkastningsskatt.

IPS - avdragsrätten slopad

2016 togs avdragsrätten bort helt för IPS-sparande. VI föreslår därför att du öppnar ett Investeringssparkonto (ISK) istället om du ska pensionsspara. 

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension