Vad tar Fondmarknaden.se ut för avgifter?

För mer information om vilka avgifter ditt konto har se vår prislista.

Fondmarknaden.se tar inte ut några köp- eller säljavgifter, däremot kan fondbolagen ta ut en avgift, för mer information se våra handelsrutiner.

Om du köper eller säljer en fond som är noterad i en annan valuta än Svenska kronor SEK tillkommer en växlingsavgift.