Enter Return A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Sverige, Obligationer - Företag 1152,13 SEK 0,01 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,01%
  i år
 • -0,04%
  1 vecka
 • 0,01%
  1 mån
 • -0,19%
  3 mån
 • 0,00 %
  6 mån
 • 0,60%
  1 år
 • 2,93%
  3 år
 • 3,38%
  5 år
 • 10,68 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Enter Return är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Return är aktivt förvaltad med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.

Fondens startår: 2008-12-29 Fondens Bolag: Enter Fonder AB FondStorlek: 2196,77 milj SEK