Aktia Emerging Market Local Ccy Bd B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Tillväxtmarknad, Obligationer - Övriga 1,99 EUR 12,38 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,38%
  i år
 • 0,82%
  1 vecka
 • -2,01%
  1 mån
 • -3,48%
  3 mån
 • 1,62 %
  6 mån
 • 15,14%
  1 år
 • 27,64%
  3 år
 • 32,63%
  5 år
 • 73,50 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som globalt placerar sina medel huvudsakligen i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av stater i lokal valuta. Fonden försöker skydda sig mot inflation genom att över tiden diversifiera minst 25 % av placeringarna i inflationslänkade masskuldebrev emitterade i tillväxtländernas lokala valutor.

Fondens startår: 2008-10-14 Fondens Bolag: Aktia Rahastoyhtiö Oy FondStorlek: 393,76 milj EUR